VİZYONUMUZ

› Güvenilir olmak,

› Sürdürülebilir iş ilişkileri kurmak,

› Yeniliklere açık olmak,

› Çevre duyarlılığını ön planda tutmak,

› İş ve çalışan güvenliği ile sağlığı kurallarına uymak,